Gelişen teknoloji ve ekonomi, dünya nüfusunun artışı, endüstriyel ihtiyaçların artması sebebiyle her geçen gün suya ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için geçmişten günümüze üzerine çalışma yapılmış bir çok arıtım teknolojisi bulunmaktadır. Endüstriyel su arıtma sistemleri değişken özelliklerde su ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak dizayn edilir. Arıtma ve çevre teknolojileri konusu halen en trend araştırma ve geliştirme konularından biridir. Üretim standartlarının yakalanması, özel üretim ekipmanlarının kullanılması, insani su kullanımı amacıyla endüstriyel su arıtma sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Endüstriyel su arıtma sistemleri kullanılacak suyun özellikleri, ihtiyaç duyulan kapasite, faydalanılacak su kaynaklarının özellikleri, kullanılacak saha özellikleri göz önünde bulundurularak en etkili, en uzun ömürlü ve güvenilir, ekonomik olacak şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Ham su kaynağı olarak kuyu sularının, yüzey sularının, deniz suyunun, şehir şebeke suyunun, atıksu arıtma proseslerinden sonra arıtılmış geri kazanım suyunun kullanımı mümkündür. Endüstriyel su arıtma sistemlerinin tasarımı ve uygulanması uzman kişilerce yapılmalı ve işletimi sırasında minimum insan gücüne ihtiyaç duyulmalıdır. Su arıtma teknolojileri ve cihazların çalışma prensipleri çoğu insan tarafından bilinmeyen spesifik ve uzmanlık gerektiren bir konudur. Endüstriyel su arıtma sistemlerinde doğru su arıtma tekniklerinin seçilerek uygulamanın doğru biçimde yapılması sistemin sorunsuzluğu için ve sürekliliği açısından şarttır. Endüstriyel su arıtma sistemleri gıda endüstrisinde, enerji sektöründe, metal işleme ve döküm sektöründe, geri dönüşüm sektöründe, bitki ve fide yetiştiriciliği sektöründe, iklimlendirme sektöründe, savunma sektöründe, sağlık ve medikal vb.  bir çok sektörde ve konutlarda, sosyal alanlarda, otellerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Giderilmesi istenen parametreler analiz edilerek uygun sistem bileşenleri ve otomasyon çalışmaları yapılır. Arıtma prosesinde birbirinden farklı nitelikte birden fazla cihaz kullanımı mümkündür. Bu sayede standart seri üretim üniteler kullanılarak sistem spesifikasyonları sağlanabilmektedir. Standart seri üretim ünitelerin kullanılamaması durumunda özel imalat yapılabilmesi sebebiyle geniş ölçüde endüstriyel ihtiyaçlar karşılanabilmektedir. Endüstriyel su arıtma sistemlerinde sistemin işletimi ve bakımı önemlidir. Sistem içerisindeki her cihazın çalışma performansının izlenerek kayıt altına alınması, oluşabilecek bir çok sorunun önceden tespit edilmesi ve erken müdahale edilerek sorunun kolayca çözülmesi için gereklidir.