Suyun sınıflandırılmasında TS 266'da (Türk Standartları) 40 adet parametrelerden geçerek sınıflandırılır.
1 Sınıflandırma ve Özellikler
1.1 Sınıflandırma
Bu Standard kapsamına giren sular;
Sınıf 1 - Kaynak (memba) suları.
Sınıf 2 - Kaynak suları dışındaki insanî tüketim amaçlı sular
olmak üzere iki sınıftır.
1.1.2 Tipler
Sınıf 1 sular bir tiptir.
Sınıf 2 sular;
Tip 1 - İşlem görmüş kaynak (memba) suları,
Tip 2- içme ve kullanma suları olmak üzere iki tiptir.
1.2.1 Organoleptik özellikler
Su; berrak, tortusuz, kendine has renkte ve kokusuz olmalıdır.
1.2.2 Mikrobiyolojik özellikler
Suyun mikrobiyolojik özellikleri Çizelge 1'e uygun olmalıdır.
1.2.3 Kimyasal özellikler
Suyun kimyasal özellikleri uygun olmalıdır.
1.2.4 Gösterge özellikleri
Bu standarda uygunluğu daha önceden belirlenmiş olan suların, bu uygunluğunun devam edip
etmediğinin